bladform: Ovalt

1 2 3 4

Anubias Afzelii

 • placering i akvariet: Bakgrund
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 30-50 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 100 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Dvärg Spjut Blad, Dvärg-Anubias

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 25°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Breda Leaved Anubias

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 25°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Anubias Barteri Glabra

 • placering i akvariet: Bakgrund, Mitten Av Marken
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 100 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Anubias Coffeefolia

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken
 • löv färg: Brun, Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 100 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Anubias Gigantea

 • placering i akvariet: Bakgrund
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: För Den Erfarne Akvarist
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: Mer Än 70 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 500 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Anubias Gracilis

 • placering i akvariet: Bakgrund
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: För Den Erfarne Akvarist
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 50-70 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 200 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Anubias Congensis

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Jätte Bacopa

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 30-50 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Uppföra
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Bacopa Madagascariensis

 • placering i akvariet: Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Uppföra
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Dvärg Bacopa, Penningblad

 • placering i akvariet: Bakgrund, Mitten Av Marken
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Uppföra
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Dvärg Hygrophila

 • placering i akvariet: Bakgrund
 • löv färg: Röd, Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Liten
 • planthöjd: 50-70 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Uppföra
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Jätte Hygrophila

 • placering i akvariet: Bakgrund, Mitten Av Marken
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 30-50 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Uppföra
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Ödla Svans

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 30-50 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Uppföra
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Medium

mer information

Becketts Cryptocoryne

 • placering i akvariet: Förgrunds
 • löv färg: Röd
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Jätte Krypta

 • placering i akvariet: Bakgrund, Mitten Av Marken
 • löv färg: Röd
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: 30-50 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Lucens

 • placering i akvariet: Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Liten
 • planthöjd: Upp Till 10 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Griffithii

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Lutea

 • placering i akvariet: Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Willisii

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Lätt
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: Upp Till 10 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Pontederiifolia

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken, Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Affinis

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 10-30 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Spridda
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Cordata

 • placering i akvariet: Mitten Av Marken
 • löv färg: Röd, Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Medium
 • planthöjd: 30-50 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Ljust
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 50 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

Cryptocoryne Lingua

 • placering i akvariet: Förgrunds
 • löv färg: Grön
 • bladform: Ovalt
 • vårdnivå: Måttlig
 • lövstorlek: Stor
 • planthöjd: Upp Till 10 Cm
 • temperatur av vatten: Nära 20°C
 • lätta behov: Dim
 • typ av anläggning: Växter
 • form av växt: Spretande
 • minsta akvariestorleken: Inte Mindre Än 20 Liter
 • livsmiljö: Sötvattenanläggningar
 • anläggningstyp: Rotbildning I Marken
 • markens bördighet: Hög

mer information

1 2 3 4

bladform: Ovalt

Vänligen hjälp projektet! Vänligen dela den! Tack!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Vänligen hjälp projektet: Tack!

Använd formuläret nedan för att välja:

katalog över akvarium fiskar och växter
findfish.info © 2020-2021
söksystem för akvarieväxter och fisk
FindFish.info
akvariefiskar, vattenväxter